Entries by Tomáš Sokol

Kata – umenie zjednotenia tela, mysle a ducha

Kata učí zručnosti pre boj i život súčasne. Zmyslom Kata je zjednotiť individualitu cvičiaceho s Univerzom. tak, ako splynie s Kata, tak na konci splýva so Sebou samým.   Richard Kimm, Hanshi     Trénig tradičných foriem – Kata – je základným prvkom tréningu v tradičných školách Karate-Dó. Jedna kata predstavuje nielen jeden ucelený systém […]

Morio Higaonna – rozhovor s majstrom

Je to majster, je to bojovník: Jeden z najcharizmatickejších inštruktorov karate. Narodil sa v roku 1940 ako syn policajta. Hlavný inštruktor a zakladateľ IOKGF, ktorý rozšíril učenie a tradíciu veľkého majstra Chojuna Miyagiho do všetkých kútov sveta. Z Okinawy do Japonska, z Japonska do Kalifornie, duch Higaonnu bol pracne ukutý v ohni tradičného tréningu a formovaný jeho nezlomnou vôlou. Mnohý učitelia neváhajú tvrdiť, […]

Sebaobrana v zákonoch

Axióma „karate ni sente nashi“  (v Karate neexistuje prvý útok) v sebe nesie silný odkaz na obranný, resp. sebaobranný a pacifistický charakter tohto umenia. O tom, čo to sebaobrana je a ako je ukotvená v našom právnom poriadku sa často vedú diskusie, preto by som chcel túto tému ozrejmiť a poukázať na zákony a pravidlá, ktorým podlieha. Hlbší význam prvého citátu […]

Poznáte význam pojmu Dojo?

Dojó (Dó=cesta, Jó=miesto) znamená asi toľko ako „miesto na ktorom sa cvičí Cesta – Dó“. Cvičenie Cesty – Dó získava na obsahu a jasnosti, keď jestvuje ozajstné prepojenie medzi Dojó a žiakom Cesty – Dó. Preto v učení Cesty – Dó nie je Dojo žiadnou telocvičňou, ale svätým miestom, nazývaným aj „priestorom osvietenia“. Označenie Dojó […]