História

Karate sa zdrodilo na ostrove Okinawa.

Pôsobenie

Škole Iga Ryu Kenpó Karate sa vyučuje na Slovensku v mestách Bratislava, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto.

Motto

V Karate neexistuje prvý útok.

Reflexy, šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť, ale aj trpezlivosť, pozornosť, či kreativitu rozvíjame u detí najmä pomocou hier. Hry sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou detských tréningov, ktoré robia tréning zaujímavejším, pestrejším a pútavejším. Deti sa popri nácviku techniky Karate a základnej sebaobrany súčastne zabavia a uvoľnia, ale rovnako sa aj mnohému priučia. Hry pomáhajú deťom začleniť sa do kolektívu, učia ich spolupráci, rešpektu a vzájomnej tolerancii. Keď sa to naučia už v rannom veku, nebude to pre nich problém ani v škole, či neskôr v práci.

Tréning tradičného Karate v tomto veku pod vedením učiteľov Budó (nie trénerov holej techniky) vedie vďaka praktike pravidiel Budó (Dojokun) popri budovaní fyzických základov aj k budovaniu správneho vnútorného postoja voči sebe samému a voči životu. Cvičiaci sa učia zodpovednosti, zmyslu pre kolektív, vzájomnej pomoci a spolupráci, vytrvalosti, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči spolucvičiacim a vnímavosť voči tomu, čo sa deje okolo. Takýto vnútorný postoj vedie a pomáha dnešnej generácií detí a mladých ľudí rozvíjať sa smerom, ktorý im pomôže naplniť ich životné poslanie.

deti_karate_trening

Škola Dokan je ako jedna veľká rodina, v ktorej má každý na svojom stupni a úrovni určitú zodpovednosť aj povinnosti. Starší a pokročilejší majú byť dobrými vzormi pre svojich mladších kolegov nielen v sile či technike, ale najmä v správaní. Etiketa správania je jednou z hlavných tém výuky tradičných bojových umení (Budó) a je súčasťou hodnotenia pri skúškach na jednotlivé technické stupne. V tomto sa líšia školy bojových športov od škôl Budó. Cieľom nie je vychovávať bojovné, ego-centrické, na víťazstvo a seba-orientované individuality, ale skôr ich podporovať v rozvíjaní vedomia Jednoty s ich kolegami a okolím a smerovať ich tvorivosť smerom k vzájomnej pomoci a spolupráci, vďaka ktorej môžu v živote zrealizovať oveľa väčšie projekty a hodnoty, ako keby v sa snahe za osobným uznaním a ziskom snažili robiť všetko sami.

Ľudia, ktorí prejdú takouto výukou si sú vedomí svojich schopností a svojej jedinečnosti a sú schopní realizovať svoje úlohy v súlade a harmónii s okolím. Takto môžu napĺňat poslanie v transformácii spoločnosti na civilizáciu osobnostne a duchovne vyspelých ľudí, schopných spolupracovať a žiť v mieri a harmónii s prírodou a so sebou navzájom.

RODIČIA, RODINA A PREDKOVIA

Tak ako strom čerpá svoju silu zo svojich koreňov, tak aj rodičia, rodina a predkovia predstavujú korene a silu o ktorú sa ich deti vo svojom živote môžu oprieť. Mnoho problémov, ktoré musia deti a mladí ľudia vo svojich životoch riešiť má svoje príčiny v tom, že si nie sú vedomí svojho miesta vo vzťahu k svojim rodičom a naopak. Mnoho problémov so vzťahmi (partnerskými, pracovnými, vo vlastných rodinách, atď.) má svoje korene v nespracovaných a nepochopených vzorcoch správania, ktoré neboli vyriešené v ich vlastných rodinách. Toto sa týka tak detí, ako aj ich rodičov. Preto je spolupráca rodičov pri výuke ich ratolestí neodmysliteľnou súčasťou pri výuke v škole Dokan.

Deti sú najväčším pokladom našej spoločnosti. Oni sú tí, ktorí keď dospejú budú predstavovať jej hybnú silu vo všetkých oblastiach života. Preto je potrebné, aby rodičia, pedagógovia, učitelia a vychovávatelia mali vedomosti o tom, aký prístup dnešné deti vyžadujú a boli schopní týmto deťom porozumieť. Aby toto bolo možné, musia sa sami v týchto oblastiach vzdelávať nielen teoreticky, ale aj prakticky – t.j. vlastnou prácou na sebe samých. Musia v prvom rade poznať sami seba, vedieť vnímať a rozumieť, čo sa deje v nich samých, aby boli schopní porozumieť tomu, čo sa skrýva v dušičkách tých, ktorých sa snažia vychovávať, zoznamovať ich so svetom, do ktorého sa narodili a ktorým pomáhajú postaviť sa na vlastné nohy.

Karate ako bojové umenie obsahuje dve hlavné zložky:

Tréning techniky (Kata, Kihon, Kumite)
Prax etikety a filozofie Budó (Dojokun)

Vzájomné spojenie – techniky, ktorá zahŕňa pohyby, vykonávané so správnym držaním tela, správne načasovaným napätím a uvoľnením a správnym dýchaním a – etikety, ktorá obsahuje pravidlá správania, ktoré vedú k správnemu vnútornému postoju voči sebe, okoliu a životu, umožňuje harmonický rozvoj človeka ako celistvej bytosti.

Rodičia samotní a v prípade záujmu aj externí pedagogickí pracovníci môžu využiť špeciálne pre nich pripravené semináre a seba-poznávacie workshopy, aby boli viac schopní porozumieť sebe samým, svojim deťom a pomôcť im v ich osobnom rozvoji.

Zdroje

Vysvetlenia boli voľne preložené z nemeckého originálu:
Werner Lind, Das Lexikon der Kampfkünste, Sport Verlag Berlin 2000

Budo-lexikon sa pripravuje v elektronickej forme ako projekt encyklopédie boj. umení s názvom Budopedia.
Záujemcovia o pomoc pri prekladoch z nemčiny môžu kontaktovať niektorého z učiteľov školy Dokan
a pomôcť ostatným sprostredkovať tieto zaujímavé informácie.