Rozpoznajúc príčinu vojny nie vo vonkajších okolnostiach,
ale ako to, čo ste sami chceli a vytvorili, zjaví sa
pred vami cesta k mieru.

Hermann Hesse