CBU Dokan Martin

DETSKÁ SEBAOBRANA (6-12r)
PONDELOK a STREDA – 17.30 do 18.30
KARATE / JIU JITSU (12+)
PONDELOK a STREDA – 17.30 do 19.30

Adresa:

JUDO HALA – PODHÁJ

Československej armády 10,
036 01 Martin
Športová hala

Základné informácie:

Tréningy a nábor prebiehajú počas celého roka. Na tréning je možné kedykoľvek sa prísť pozrieť alebo sa aktívne zapojiť. Odporúčame prísť min. 15 minút pre začiatkom

Príprava na tréning:

Treba si so sebou doniesť voľné oblečenie na cvičenie (najlepšie „kimono“) a vodu na pitie. Cvičíme naboso (v prípade zdravotných problémov môžu byť tenisky s hladkou podrážkou).

Veková hranica pre mládež a dospelých je od 12 do 60 rokov a pre deti od 4 do 12r. (v ostatných prípadoch iba po individuálnej dohode s vedúcim inštruktorom).

Prístup:

Parkovisko pred telocvičňou.