Autor: Gichin Funakoshi

Keď prišiel majster Funakoshi do Japonska, vytvoril na základe okinawského svoj vlastný Dojokun, ktorý sa stal známym pod označením Shoto nijukun (Shoto bolo umelecké meno majstra Funakoshiho, ktoré používal akou autor básní, ktoré napísal; na základe tohto jeho žiaci začali nazývať Dojo, v ktorom majster Funakoshi vyučoval – Shoto-kan, kde výraz Kan znamená dom; Shoto-kan = Dom najstra Shoto). Tieto pravidlá boli vypracované majstrom Funakoshim pravdepodobne začiatkom 30-tych rokov. Nižšie si môžte prečítať originálnu reprodukciu od Richarda Kimma, v preklade od Ursel Arnold.

Výklad k filozofickému významu týchto pravidiel nájdete v “Lexikóne bojových umení” odvýklad k Dojokanu BSK.

 1. Karate-do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto o wasuruna – Karate-do začína s rešpektom a končí s rešpektom.
 2. Karate ni sente nashi – V karate neexistuje prvý útok.
 3. Karate wa gi no tasuke – Karate je pomocník spravodlivosti.
 4. Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wa shire – Poznaj najskôr sám seba, potom ostatných.
 5. Gijutsu yoi shinjutsu – Intuícia je dôležitejšia ako technika.
 6. Kokoro wa hanatan koko wo vosu – Nauč sa kontrolovať svoje vnútro a až potom ho urob slobodným.
 7. Wazawai wa getai ni shozu – Nešťastie vzniká vždy z nepozornosti.
 8. Dojo nomino karate to omou na – Nemysli si, že Karate sa nachádza iba v Dojo.
 9. Karate no shugyo wa issho de aru – Cvičiť Karate znamená – pracovať po celý život. V tomto neexistujú žiadne hranice.
 10. Arai-yuru mono wo karateka seyo, soko ni myo-mi ari – Prepoj s Karate tvoj každodenný život, potom dosiahneš duchovnú zrelosť.
 11. Karate wa yu no goto shi taezu netsudo wo ataezareba moto no mizu ni kaeru – Karate je ako horúca voda, ktorá chladne, keď ju neustále nezohrievaš.
 12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo – Nemysli na víťazstvo, ale premýšľaj ako neprehrať.
 13. Teki ni yotte tenka seyo – Neustále meň svoju obranu voči nepriateľovi.
 14. Tattakai wa kyo jitsu no soju ikan ni ari – Boj závisí od tvojej schopnosti zaobchádzať s Keyo (nepozornosťou) a Jitsu (bdelosťou).
 15. Hito no te ashi wo ken to omoe – Predstav si svoju ruku a nohu ako meče.
 16. Danshi mon wo izureba hyakuman no teki ari – Keď opustíš miesto, kde si doma, urobíš si mnoho nepriateľov.
 17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai – Začiatočník musí prijať všetky vnútorné postoje bez ich posudzovania a hodnotenia, aby mohol neskôr dosiahnuť stav prirodzeného pochopenia.
 18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono – Kata musí byť cvičená správne a bez zmien, v skutočnom boji platí opak.
 19. Chikara no kyojaku Karada no shinshuku Waza no kankyu wo wasaruna – Tvrdo a mäkko, napätie a uvoľnenie, pomaly a rýchlo – všetko spojené cez správne dýchanie.
 20. Tsune ni shinen kufu seyo – Spomeň si a mysli vždy na Kufu – ži tieto pravidlá každý deň.

Shoto Nijukun z nemeckej verzie na Ing. Róbert Mrňák