• Vieš sa brániť?

História

Sebaobrana vyučovaná v škole Dokan je zostavená z kombinácie techník z Iga Ryu Kenpo Karate a Brazílskeho Jiu Jitsu.

Pôsobenie

Štýl Iga Ryu Kenpó Karate sa vyučuje na Slovensku v mestách Bratislava, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto.

Motto

V Karate neexistuje prvý útok.

Praktické aplikácie Kenpo Karate v sebe popri zdravotných a energetických cvičeniach (Qigong) obsahujú aj techniky sebaobrany (Goshin). Keďže pre ženy a fyzicky slabších ľudí nie je možné konkurovať útočníkovi jeho zbraňami (väčšia sila, fyzická zdatnosť, väčšia hmotnosť), sú v systéme sebaobrany školy Dokan zahrnuté princípy použitia pák a imobilizačných techník, využívajúcich princíp – leverage (ang. – urobiť viac s menšou námahou).

Účinok úderových a kopacích techník sa dosahuje ich vedením na citlivé miesta a body protivníka (Kyusho Jitsu) ako aj použitím rôznych bežne dostupných nástrojov, ktorými je možné zvýšiť efektívnosť obrany.

Kľúčové momenty sebaobrany však spočívajú v schopnosti zachovať si „chladnú hlavu“, teda byť v stave, ktorý umožňuje vnímať možnosti danej situácie a vybrať optimálnu taktiku smerujúcu k riešeniu konfliktnej situácie.

Konfliktné situácie môžu vzniknúť kdekoľvek – doma, v práci, na ulici, diskotéke, a pod. Všetky však majú jednu spoločnú vec: predchádzalo im mnoho signálov oveľa skôr, ako došlo k samotnému konfliktu. Zavnímanie týchto signálov vyžaduje intuitívnu schopnosť „vycítiť“, čo sa okolo nás deje a následne správne zareagovať.

Schopnosť v správnom momente použiť správne slová, správne pohyby a gestá nie je vecou techniky, ale pokojného vnútorného postoja a intuície, a dá sa vycibriť pomocou cvičení zameranými na udržiavanie bdelého vedomia nielen počas tréningu, ale aj počas bežného dňa.

Človek nemusí nevyhnutne očakávať, že ho niekto prepadne, aby mal motiváciu cvičiť sa v zjemňovaní svojho vnímania. Táto schopnosť je využiteľná nielen pri fyzickej konfrontácii, ale aj v bežnom živote pri komunikácii a jednaní s okolím (partnerom, šéfom, priateľmi, deťmi, susedmi, atď). Človek je schopný naučiť sa vnímať to, čo sa skrýva za slovami a gestami ľudí, ktorí sa nachádzajú v našej blízkosti. Dokonca je možné cítiť emócie a vnímať myšlienkové procesy, odohrávajúce sa v človeku „za“ tým, čo je vnímateľné bežným zrakom a sluchom.

Technická a fyzická príprava doplnená o psychologické metódy sebapoznávania, koncentrácie, práce s vnútornou energiou, emóciami a bdelou pozornosťou, tvoria ucelený systém výcviku praktickej sebaobrany v škole Dokan.