Budo Studien Kreis (skrátene BSK) je spoločnosť pre klasické bojové umenia, založená Wernerom Lindom za účelom štúdia a výskumu tradičných Budo. Prístup k pôvodným obsahom vyžaduje dlhoročné štúdium všetkých dnes dostupných prameňov, vzájomnú výmenu medzi ľuďmi praktikujúcimi bojové umenia a výskum presahujúci krajiny a kontinenty a neustále cvičenie a prenos do praxe v rámci spoločnosti bojových umení. Výsledkom získaných poznatkov a skúseností sú komplexné koncepty prenášané do praxe, sprístupnené v knihách a videách a vyučované na seminároch.

Kto chce prekonať úroveň Foriem, naplniť svoje cvičeniezmyslom a hĺbkou a zažiť pozadiebojových umení, mal by nás spoznať.

Budo Studien Kreis (BSK) združuje učiteľov bojových umení s vysokými stupňami rôznych klasických štýlov do spoločne skúmajúceho tímu učiteľov (Kodansha Kenkyu Kai). Učitelia Kodansha Kenkyu Kai samostatne zastupujú ich poňatie bojových umení a publikujú výsledky svojho výskumu pod dohľadom BSK.

Budo Studien Kreis zisťuje ich vzájomnú komunikáciu a publikuje v knižnej a filmovej podobe výsledky ich rôznych výskumov vzťahujúcich sa ku klasickým bojovým umeniam pod emblémom Edition Budo Studien Kreis, v rôznych vydavateľstvách ako aj vo svojom vlastnom nakladateľstve (nakladateľstvo Budo Studien Kreis).

Budo Studien Kreis je medzinárodnou tlačou považované za najdôležitejšiu výskumnú spoločnosť Budo v Európe. Väčšina učiteľov Budó s vysokými stupňami siaha po publikáciách BSK.

viac informácií nájdete v nemeckom jazyku na:
www.budostudienkreis.de