Dojo Krasňany

Sebaobrana:

Nedeľa 9:00 – 10:30

Adresa:

malá telocvičňa na ZSŠ Polygrafická

Račianska 190, Krasňany

Bratislava

Základné informácie:

Tréningy a nábor prebiehajú počas celého roka. Na tréning je možné kedykoľvek sa prísť pozrieť alebo sa aktívne zapojiť. Odporúčame prísť min. 15 minút pre začiatkom (9:00 už treba byť fyzicky v telocvični, pripravený na tréning).

Príprava na tréning:

Treba si so sebou doniesť voľné oblečenie na cvičenie, kolenačky a vodu na pitie.

Veková hranica pre mládež a dospelých je od 12 do 65 rokov.

Prístup:

Vchod do telocvične je z druhej strany budovy cez ulicu „Hrušková“ prípadne priamo cez vchod internátu z predu. Parkovanie v stráženom areáli zdarma. Verejná doprava – električky 3,5,11 na zastávku „Hečkova“.