Cieľ každej etikety: musíš svojho ducha vyvinúť tak,
že ani ten najobyčajnejší darebák sa ťa neodváži napadnúť,
aj keď budeš len v kľude sedieť…

Inazo Nitobe