História

Karate sa zdrodilo na ostrove Okinawa.

Pôsobenie

Škole Iga Ryu Kenpó Karate sa vyučuje na Slovensku v mestách Bratislava, Žilina, Martin, Kysucké Nové Mesto.

Motto

Kyudo v preklade znamená „cesta luku“ a je japonskou verziou lukostreľby.

Vďaka samurajom sa toto bojové umenie vyvinulo v Japonsku zo starobylého morálneho kódexu (kyuba no michi / yumiya no michi) a vojenskej techniky (kyujutsu). Hoci v minulosti bol luk využívaný prevažne ako zbraň využívaná na lovenie, vo vojnách alebo pri rôznych skúškach schopností, v Japonsku sa význam luku zmenil na (obradnú) zbraň využívanú pri ceremóniách a ako nástroj k vlastnému sebapoznaniu a sebazdokonaľovaniu.

Kyudo predstavuje meditatívnu formu cvičenia, pri ktorej nie je cieľom poraziť niekoho, či súťažiť v strieľaní na cieľ, ale predovšetkým je kladený dôraz na rozvoj vlastnej vnútornej sily (ki). Viac ako len zasiahnutie cieľa sa v Kyudo cení koncentrácia, harmonické pohyby v súlade s dýchaním a vedomé prevedenie pohybu. Toto vedie k zjednoteniu tela a ducha.Ceremónia lukostreľby teda pomáha zlepšiť schopnosť koncentrácie.

Pre Kyudo je charakteristická presnosť a precíznosť vyjadrená a zdokonaľovaná prostredníctvom zamerania sa na detaily a jemnosť. Kyudo popri telesnom cvičení pomáha rozvíjať hlavne duševnú stránku jedinca. Vedie to k nadobudnutiu vnútornej sily a kľudu, ktoré sa časom prenášajú aj do bežného života a pri zvládaní každodenných situácií.

Kontakt

V prípade záujimu o tréningy Kyudo alebo o získanie bližších informácií, môžete volať na číslo 0915 223 045