Pomôžte zlepšiť DOKAN

prispejte zo svojich daní aj v 2023

  • Vyplňte tlačivo

  • Odovzdajte ho účtovníčke alebo doručte na úrad.

  • Nezabudnite na termíny