Pomôžte zlepšiť DOKAN

prispejte zo svojich daní aj v 2017.

  • Vyplňte tlačivo

  • Odovzdajte ho účtovníčke alebo doručte na úrad.

  • Nezabudnite na termíny

Potvrdenia o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Daňové priznanie typu A

Daňové priznanie typu B

Daňové priznanie pre právnické osoby