Pomôžte zlepšiť DOKAN

prispejte zo svojich daní aj v 2021

  • Vyplňte tlačivo

  • Odovzdajte ho účtovníčke alebo doručte na úrad.

  • Nezabudnite na termíny

2 % dane Dokan 2022