Pomôžte zlepšiť DOKAN

prispejte zo svojich daní aj v 2020.

  • Vyplňte tlačivo

  • Odovzdajte ho účtovníčke alebo doručte na úrad.

  • Nezabudnite na termíny

Vyhlásenie o poukázaní 2 %