Gigō Funakoshi – Majster vysokých kopov

Kanji znaky mena tohto majstra je možné prečítať dvomi spôsobmi – Gigō alebo Yoshitaka. V tomto príspevku sa obmedzíme na oslovenie Gigō. Gigō bol syn majstra Gichina Funakoshiho. Už ako malý chlapec sa často zúčastňoval otcových tréningov, dlho len pasívne. V siedmych rokoch mu doktori diagnostikovali smrteľnú tuberkulózu a odhadovali, že sa dožije maximálne 20 rokov. Gigō sa preto v 12 rokoch rozhodol, že začne aktívne trénovať a pokúsi sa dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň technickej  ako aj duchovnej zrelosti.

Gigō sa vďaka svojej technickej vyspelosti a znalosti karate, ale aj vďaka svojej odhodlanosti a silnej duševnej sile podieľal na rozširovaní karate a tvorení nových techník. Zatiaľ čo bojové umenie sa pôvodne zameriavalo na krátke vzdialenosti, Gigō Funakoshi sa sústredil na techniky na väčšiu vzdialenosť z nízkych postojov. Tie prevzal z kendó (inak aj kenjutsu – japonského bojového umenia s mečom podobnému šermu). Taktiež vytvoril kopy na vyššie pásma – mawashi geri, yoko geri kekomi či yoko geri keage. Gigō pridal k technikám prácu bokov, na ktorú kládol veľký dôraz. Známy bol aj svojimi hlbokými postojmi, konkrétne kiba dachikokutsu dachi (ktoré sám vytvoril ako „náhradu“ za shiko dachi neko ashi dachi). Viacero zo spomnínaných techník ešte neskôr doupravil majster Gichin Funakoshi. Za Gigōv veľký príspevok k rozvoju karate ho niektorí dodnes označujú ako génia karate.

Shigeru Egami, žiak Gichina Funakoshiho, ktorý trénoval spolu s Gigōm popísal jeho tréning na makiware vo svojej knihe takto:

„Jeho údery boli ohromné. Postavil sa pred makiwaru do postoja, ktorý vyzeral, ako keby jazdil na koni (kiba dachi) a začal udierať. Často dokonca udrel tak silno, že sa makiwara prelomila na dve časti. Keď sme to videli, snažili sme sa o to aj my, ale nikomu z nás sa to nepodarilo.“

Gigov tréning na makiware

Gigō sa vďaka svojej technickej vyspelosti a znalosti karate, ale aj vďaka svojej odhodlanosti a silnej duševnej sile podieľal na rozširovaní karate a tvorení nových techník. Zatiaľ čo bojové umenie sa pôvodne zameriavalo na krátke vzdialenosti, Gigō Funakoshi sa sústredil na techniky na väčšiu vzdialenosť z nízkych postojov. Tie prevzal z kendó (inak aj kenjutsu – japonského bojového umenia s mečom podobnému šermu). Taktiež vytvoril kopy na vyššie pásma – mawashi geri, yoko geri kekomi či yoko geri keage. Gigō pridal k technikám prácu bokov, na ktorú kládol veľký dôraz. Známy bol aj svojimi hlbokými postojmi, konkrétne kiba dachikokutsu dachi (ktoré sám vytvoril ako „náhradu“ za shiko dachi neko ashi dachi). Viacero zo spomnínaných techník ešte neskôr doupravil majster Gichin Funakoshi. Za Gigōv veľký príspevok k rozvoju karate ho niektorí dodnes označujú ako génia karate.

  Gigō Funakoshi zomrel v roku 1945 v Tokyu na následky tuberkulózy. K jeho smrti pravdepodobne prispeli okolnosti druhej svetovej vojny a s nimi späté ťažké podmienky pre život, napriek ktorým neustále tvrdo trénoval.

Gigōve nové techniky mali veľký dopad na karate, ako kladný, tak aj negatívny. Väčším množstvom techník sa zároveň zväčšilo aj množstvo dojó, ktoré praktikovalo čisto fyzické aspekty karate. Gigō samotný však rovnako ako jeho otec považoval karate za cestu dó. Podľa tejto filozofie aj žil. Na záver sa rozlúčime s jedným z Gigōvých citátov:

„Čistota tvojej mysle ovplyvňuje tvoju schopnosť učiť sa.“

Preložil: Marek Sýkora

Zdroje:

Dostupné na internete [online 10. 04. 2021]:

EGAMI, Shigeru 1967. The Way of Karate-Beyond Technique

http://www.bemagnetic1.com/index.php?route=product/product&product_id=258

http://www.rkska.com/gigo_funakoshi.htm

https://shotokai.com/gigo-yoshitaka-funakoshi/